ASIN Acronyms

ASIN

Ang ASIN mao ang acronym sa Amazon Standard Identification Number.

Usa ka talagsaong identifier sa 10 ka letra ug/o numero para sa usa ka produkto nga gi-assign sa Amazon.com para sa product-identification sulod sa ilang ecommerce site. Alang sa mga libro, ang ASIN mao ang ISBN.