Mga Acronym sa AutoML

AutoML

Ang AutoML mao ang acronym sa Pagkat-on sa Automated nga Makina.

Usa ka scalable nga deployment sa Machine Learning sulod sa Salesforce nga mo-accommodate sa tanang kustomer ug sa tanang kaso sa paggamit nga wala na kinahanglana ang data scientist nga i-deploy.