Mga Acronym sa CSS

CSS

Ang CSS mao ang acronym sa Mga Cascading Style Sheet.

Usa ka pamaagi sa pagtipig ug paggamit sa presentasyon sa usa ka dokumento nga gisulat sa usa ka markup nga pinulongan sama sa HTML gamit ang usa ka browser. Ang CSS maoy usa ka batong pamag-ang nga teknolohiya sa World Wide Web, kauban sa HTML ug JavaScript