5 Freshman Social Media Faux Pas

Ingon usa ka umaabot nga tigulang sa kolehiyo, akong gitan-aw ang akong bag-o nga orientation sa kolehiyo sa hinapos sa semana uban ang usa ka degree nga naulaw, ug sigurado ako nga wala ako mag-inusara. Tingali usa ka napamatud-an nga teyorya sa syensya nga kung liboan nga 18 ka tuig ang edad iduso sa usa ka dili maayong kahimtang sa katilingban, ang kinaiyanhon nga tawhanon mosugod ug ang matag usa labi nga madasigon sa tanan. Sa panahon sa orientation sa freshman, tingali labing kaigalaon nimo ang tanan nga imong nahimamat, ug kadtong lalaki nga imong nahimamat sa