Ang Identity Puzzle sa Pagdumala sa Data sa Customer

Ang Krisis sa Identity sa Consumer Sa mitolohiya sa Hindu, si Ravana, ang bantugang scholar, ug demonyo nga hari, adunay napulo nga mga ulo, nga nagsimbolo sa iyang lainlaing gahum ug kahibalo. Ang mga ulo dili madaut nga adunay abilidad sa morph ug regrow. Sa ilang panagsangka, si Rama, ang manggugubat nga diyos, sa ingon kinahanglan moadto sa ubos sa mga ulo ni Ravana ug gipunting ang udyong sa iyang nag-inusara nga kasingkasing aron patyon siya alang sa kaayohan. Sa mga bag-ong panahon, ang konsyumer pareho sa Ravana, dili sa iyang termino