Nag-una nga 5 nga Paagi Aron Maaksidente nga Mahimong usa ka Spammer

Bahin sa labing daotan nga posible nga insulto nga madawat nimo sa Internet mao ang akusahan nga ikaw usa ka spammer. Ang bisan unsang uban pang pag-atake sa imong kinaiya wala’y pareho nga pagpadayon nga gahum. Sa higayon nga adunay maghunahuna nga ikaw usa ka spammer, hapit dili ka na makabalik sa ilang maayong bahin. Ang dalan padulong sa spamville usa ra ka paagi. Pinakamalala sa tanan, katingad-an nga dali mohimo mga lakang padulong sa pagkahimong usa ka spammer bisan wala kini nahibal-an! Ania ang nag-una nga lima