Ang Imong Website Kinahanglan Nga Kanunay Nga Ang Sentro sa Imong Uniberso

Ang sambingay bahin sa manggialamon ug buangbuang nga magtutukod: Ang ulan miulan, ang mga baha miabut, ug ang hangin mihuros, ug mihampak sa balay; ug kini wala mapukan, tungod kay kini natukod sa ibabaw sa bato. Bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong mga pulong ug dili magtuman, mahisama siya sa usa ka buang nga tawo nga nagtukod sa iyang balay sa ibabaw sa balas. Mateo 7: 24-27 Ang gitahud nga kauban ug maayong higala nga si Lee Odden nag-tweet karong semanaha: "Ang imong website dili