Bill Gates ug Napoleon Dynamite

Kini nga video yano kaayo nga kataw-anan - usa ka video sa tinuud nga Bill Gates ug Napolean Dynamite nga nag-clown.