Kalimpyo sa Data

Gisulat ko ang usa ka kauban karon nga nagpalig-on kung unsa ka hinungdan ang Kalimpyo sa Data sa imong mga paningkamot sa CRM. Giingon ko, "Ang Kalimpyo sa Data mao ang sunod sa Pagkadiyos sa Data" Giingon Siya, "Kung ingon-ana naa ako sa Data Langit" Chuckle!