Quarantine: Panahon na nga Mangadto sa Trabaho

Kini, sa wala’y pagduha-duha, ang labing talagsaon nga palibot sa negosyo ug kadudahan nga umaabot nga nasaksihan ko sa akong kinabuhi. Kana giingon, ginatan-aw ko ang akong pamilya, mga higala, ug mga kliyente nga nabahin sa daghang mga agianan: Kasuko - kini mao ang, wala’y pagduha-duha, ang labing daotan. Nagtan-aw ako sa mga tawo nga akong gihigugma ug gitahod sa kasuko nga gipanghimaraut ra sa tanan. Dili kini pagtabang bisan unsa o bisan kinsa. Kini ang panahon aron magmabination. Paralisis - daghang mga tawo ang adunay paghulat