Gikan sa Pag-personalize hangtod sa High-Definition Emotional Intelligence

Ang mga tawo nga adunay taas nga emosyonal nga paniktik (EQ) gusto kaayo, nagpakita lig-on nga pasundayag ug sa kinatibuk-an labi ka malampuson. Mabaskog sila ug adunay maayong kahanas sa sosyal: gipakita nila ang pagkahibalo sa mga gibati sa uban ug gipakita kini nga pagkaamgo sa ilang mga pulong ug lihok. Mahibal-an nila ang kasagarang yuta sa daghang tawo ug pag-amuma ang mga relasyon nga molapas sa pagkamahigalaon ug abilidad nga magkasinabtanay. Nakab-ot nila kini pinaagi sa pagpansin ug pagtuki