Giunsa ang Pagtakda sa Mga gilauman sa Subscriber sa Email ug WIN!

Ang imong mga suskritor sa email nag-klik ba sa imong mga website, nagmando sa imong mga produkto, o nagparehistro alang sa imong mga hitabo, sama sa gilauman? Dili? Hinuon yano ra sila nga wala’y pagtubag, pag-unsubscribe o (paghinganga) nga pagreklamo? Kung mao, tingali dili ka tin-aw nga nagtakda sa matag usa nga gilauman.