Web 2.0, Ang Video

Gi-post kini sa Problogger ug hingpit nga hinanduraw.

Kung dili nimo makita ang video, mahimo nimo nga bisitahan ang site: KSU, Digital Ethnography